اگر تورم کاهش یابد افزایش قیمت داروهای ایرانی ناچیز خواهد بود/ادامه سیاست کنترلی قیمت دارو