روحانی اشتباه ۲ رئیس‌جمهور گذشته را تکرار کرد/ قالی‌باف توجهی به تذاکرات ما نمی‌کند