بخش‌‌های جدید درمانی و توانبخشی بیمارستان نور افشار افتتاح شد