کمالوندی: پرچم‌داری ایران در مبارزه با تروریسم وظیفه‌ای دینی در راستای تأمین منافع ملی است