ناهماهنگی سیستم قضایی و شهرداری باید برطرف شود/ به رای دیوان اعتراض می‌کنیم