حضور پرشور هواداران تراکتورسازی در آزادی از شب گذشته و صبح امروز