اطلاعات تخلفات لیگ یک را به فدراسیون می‌دهیم/ به زودی مشخص می‌شود تیمی تخلف کرده یا نه