برای پیراهن رئال باید عرق ریخت/ کارت زرد داور را درک نمی کنم