نخستین نمایشگاه توانمندی‌ها و دستاوردهای روابط عمومی ایران افتتاح شد