معاون اجتماعی ناجا: حضور گشت ارشاد در ورودی‌های نمایشگاه کتاب/باید در ویترین جامعه اسلامی حجاب نمای