توصیه های رئیس جمهوری باید در دستور کار هلال احمر قرار گیرد