«مردان» در ژاپن، ترکیه، فرانسه و آمریکا روی پرده می‌رود