صدور بخشنامه دانشگاه آزاد در جهت تکمیل کتاب خاطرات هاشمی‌رفسنجانی است