تصاویر/ هفتادمین سالگرد پیروزی روسیه در مقابل نازی ها