فیلترینگ اینستاگرام موفقیت ۹۰ درصدی داشته است/ برخورد با کتاب‌های غیرمجاز