کشته شدن 725 تروریست مسلح در عملیات ارتش مصر ظرف 6 ماه اخیر