عربستان در یمن به باتلاقی فرورفته به راحتی بیرون نمی‌آید