حضور گشت ارشاد در ورودی‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب