تقدیر از داریوش اسدزاده و رونمایی از «تماشاخانه تهران»