تیم کاراته مینوشهر مقام سوم کشوری را از آن خود کرد