قلعه‌نویی جواب حاج رضایی را داد/ شما که بنده پولی از همه لمپن‌تر هستی!