همایش ملی «فرهنگ،‌ هنر و اندیشه» در اصفهان آغاز به کار کرد