برگزاری همایش «چشم‌انداز حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران»