پانورامای بیت المقدس سوم خرداد به بهره برداری می رسد