ابوترابی‌فرد درگذشت ابوی نماینده بابلسر را تسلیت گفت