زندگی بانوی سیستان و بلوچستانی در تلویزیون ‌ به تصویر کشیده می‌شود