دولت فعلاً قصد افزایش نرخ آرد را ندارد/زمان ثبت‌نام مجدد برای دریافت و حذف یارانه‌‌ها احتمالا خردا