انعقاد قرارداد با متقاضيان دريافت تسهيلات ۱۵ ميليوني