گواردیولا: 80 دقیقه 10 نفره بودن بعد از تقابل با بارسا کار ساده‌ای نیست