650 دانش‌آموز اشنویه در مقاطع مختلف زیرپوشش کمیته امداد هستند