لیگ برتری های سابق فوتبال، در پی فرار از سقوط به دسته دو