دانش آموزان آذربایجان غربی عضو باشگاه هواداران دریاچه ارومیه می شوند