آبشار نوژیان لرستان، نوازشگر روح و جسم مسافران و گردشگران ایران زمین