نبویان: بیانیه لوزان مبنا و چارچوبی برای توافق نهایی است/ در لوزان امنیت ملی و حقوق هسته‌ای را از دست