حمله انسانها به حریم زندگی حیوانات/جایی که خرس نیز بی‌پناه می‌شود