جامعه مدرسین حوزه علمیه قم: فریاد مظلومیت مردم بی‌دفاع یمن را به گوش جهانیان برسانید