پیشنهاد دو پخش کننده به «شاهزاده روم»/ تلاش برای اکران در حدفاصل شهریور تا آبان