درگیری پلیس انگلیس با معترضان مقابل مقر نخست وزیری + عکس