برپایی نمایشگاه دستاوردهای متخصصان روابط عمومی با حضور لاریجانی