استقبال از رمان جدید بایرامی/ عرضه ۸۵۰ کتاب دفاع مقدس در پنج غرفه