هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید فقط ما هستیم که می‌فهمیم امام چه گفت