بیلد: آمریکا تلاش کرده تا با کمک آلمان از شرکت زیمنس جاسوسی کند