بازیگر سرشناس ایرانی در تدارک اجرای کنسرت در ایتالیا