تیم ملی تکواندوی زنان برای شرکت در رقابت های جهانی عازم روسیه شد