نمایشگاه ماشین آلات ساختمانی و سیستم های تهویه در تبریز برپا می شود