برگزاری بزرگترین رژه روز پیروزی در روسیه با وجود تحریم‌های غرب/تصاویر