اریکسون از اپل به دلیل نقض برخی پتنت‌ها در اروپا شکایت کرد