مراسم تجلیل از کاپیتان صداقت‌نیا در کمیسیون اجتماعی مجلس برگزار می‌شود