آمریکایی‌ها در صف مذاکره اقتصادی با ایران زنبیل گذاشته‌اند/ دانش، اطلاعات و تجربه؛ تنها دارایی صنع