نخستین مدال تیم ملی دوومیدانی نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا توسط کشیری کسب شد